Επίλυση προβλήματος στις συνεδρίες Zoom

Τύπος Ενημέρωσης 

Το πρόβλημα έχει επιλυθεί όπως μπορείτε να ενημερωθείτε από το σχετικό τεχνικό δελτίο - https://it.auth.gr/el/authTickets/view/2021032201.

Οι διοργανωτές των συνεδριών που είχαν προχωρήσει σε απενεργοποίηση της απαίτησης για Only authenticated users can join: Sign in to Zoom κρίνεται σκόπιμο να την επαναφέρουν.


Από εχθές 22/3 το πρωί παρατηρείται δυσλειτουργία στις συνεδρίες Zoom στο ΑΠΘ που απαιτούν εξουσιοδότηση πρόσβασης (Sign in). Συμμετέχοντες που προσπαθούν να συνδεθούν σε αυτές τις συνεδρίες λαμβάνουν σε πολλές περιπτώσεις το παρακάτω μήνυμα:

Προσωρινά το πρόβλημα λύνεται είτε με χρήση του πλοηγού (join from browser) αντί της εφαρμογής (client) Zoom είτε με τα παρακάτω βήματα:

1. Ενημέρωση της εφαρμογής (client) Zoom στην τελευταία έκδοση καθώς και ενημέρωση του πλοηγού (web browser) που χρησιμοποιείτε
2. Έξοδος (Sign out) από την εφαρμογή (client) Zoom
3. Σύνδεση (Sign in) με ιδιωτικό παράθυρο περιήγησης (private window) πρώτα στον ιστοχώρο https://authgr.zoom.us με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού
4. Στη συνέχεια με τον ίδιο πλοηγό σε ιδιωτική περιήγηση, η σύνδεση στον σύνδεσμο του δωματίου του διδάσκοντα στο Zoom.

Εναλλακτικά, ο διοργανωτής της συνεδρίας μπορεί να απενεργοποιήσει στη συνεδρία την απαίτηση για Only authenticated users can join: Sign in to Zoom.

Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη της Zoom για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μπορείτε να παρακολουθείτε σχετικά το τεχνικό δελτίο https://it.auth.gr/el/authTickets/view/2021032201