Νέος τρόπος πρόσβασης στη συστοιχία Αριστοτέλης

Τύπος Ενημέρωσης 

Η υπολογιστική συστοιχία Αριστοτέλης του Κέντρου Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΑΠΘ είναι προσβάσιμη πλέον και μέσω Web διεπαφής από τον σύνδεσμο https://hpc.auth.gr.

Η νέα αυτή διεπαφή προσφέρει τη δυνατότητα υποβολής εργασιών από γραφικό περιβάλλον (από την επιλογή Jobs → Job Composer), αλλά και Shell access στο login node από browser (από την επιλογή Clusters → Aristotle Shell Access).

Επιπλέον, είναι δυνατή η σύνδεση σε απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας στα nodes της συστοιχίας, σύμφωνα με τις οδηγίες στον σύνδεσμο: https://hpc.it.auth.gr/ondemand-desktop.

Η εκκίνηση εφαρμογών με το γραφικό τους περιβάλλον σε Interactive mode στη συστοιχία προσφέρεται επίσης σαν δυνατότητα: https://hpc.it.auth.gr/ondemand-desktop/#interactive-apps.

Για να αποκτήσετε λογαριασμό στην υπολογιστική συστοιχία αρκεί να υποβάλετε την αίτηση πρόσβασης χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.