Αξιολογήστε τις υπηρεσίες μας - Τα αποτελέσματα

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ευχαριστούμε για την ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή σας στην έρευνα αξιολόγησης των υπηρεσιών μας. Φέτος, συμμετείχαν στην έρευνα 8.224 άτομα (έναντι 5.150 ατόμων το 2018) με αντιπροσωπευτικά ποσοστά συμμετοχής σε όλες τις ομάδες μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Σε μια διαφορετική χρονιά, λόγω των συνθηκών της πανδημίας COVID-19, αξιολογήσαμε κυρίως το κατά πόσο οι υπηρεσίες μας κατάφεραν να ανταποκριθούν στις πολλαπλάσιες και ιδιαίτερες ανάγκες. Μεταξύ άλλων, η έρευνα ανέδειξε:

  • ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες του ΑΠΘ και τα τεχνολογικά εργαλεία που παρασχέθηκαν, βοήθησαν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19 με 85% στο σύνολο αποκρινόμενων διδασκόντων, προσωπικού και φοιτητών να απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα.
  • τη διατήρηση της θετικής εικόνας του γενικού επιπέδου προσφερόμενων υπηρεσιών από το ΚΗΔ, στα επίπεδα προ πανδημίας, όσον αφορά στην αξιολόγηση της ταχύτητας στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων, της πληρότητας των υπηρεσιών, της τεχνικής επάρκειας και της συμπεριφοράς του προσωπικού.
  • την ικανοποίηση των χρηστών από τα εργαλεία και τα νέα κανάλια υποστήριξης που ανακοινώθηκαν ειδικά για την υποστήριξη της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και από τους οδηγούς που διατέθηκαν για το σκοπό αυτό. Η αξιολόγηση του συνόλου των καναλιών υποστήριξης του ΚΗΔ διατηρήθηκε σε συγκρίσιμα επίπεδα με το παρελθόν, συνυπολογίζοντας τον πολλαπλάσιο όγκο αιτημάτων που διαχειρίστηκε.
  • τη θετική αντιμετώπιση από τους χρήστες των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν για την υποστήριξη της τηλεργασίας και των νέων εργαλείων που διατέθηκαν για το προσωπικό των γραμματειών.
  • τη θετική πρώτη εικόνα της νέας υπηρεσίας ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων https://faculty.auth.gr που αξιοποιήθηκε το περασμένο εξάμηνο, μεταξύ άλλων, πιλοτικά για την υποβολή βαθμολόγιων μαθημάτων.

Συνημμένα, θα βρείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας. Τα αποτελέσματα αυτά, καθώς επίσης και τα συγκεκριμένα σχόλια/προτάσεις που υποβλήθηκαν και είναι σε φάση επεξεργασίας, συνεχίζουμε να τα αξιοποιούμε στο γενικότερο σχεδιασμό μας καθώς και στο σχεδιασμό προτάσεων χρηματοδότησης νέων έργων.