Κατάργηση fax στο Ελληνικό Δημόσιο

Τύπος Ενημέρωσης 

Με το Νόμο 4727 (ΦΕΚ Τεύχος A’ 184/23.9.2020) καταργείται από 1/1/2021 η διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax).

Βάσει του παραπάνω νόμου, σας ενημερώνουμε ότι στις 7/1/2021 θα καταργηθούν όλες οι πανεπιστημιακές τηλεφωνικές συνδέσεις fax συμπεριλαμβανομένων και των αριθμών της υπηρεσίας "αποστολής και λήψης fax μέσω email"..

Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην κατάλληλη προσαρμογή υπηρεσιακών διαδικασιών και επικοινωνίας με τους συνεργάτες σας, καθώς και στην αφαίρεση τυχόν αριθμών fax από υπηρεσιακά έντυπα, ιστότοπους και υπογραφές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.