Οδηγίες για την πρόσβαση VPN (Virtual Private Network)

Τύπος Ενημέρωσης 

Η υπηρεσία VPN δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναγνωρίζονται (με βάση τη δικτυακή διεύθυνση IP του υπολογιστή τους) ως προερχόμενοι από το ΑΠΘ, με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση σε όσες υπηρεσίες εξαρτώνται από αυτή την αναγνώριση, όπως για παράδειγμα είναι η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές (περιοδικά και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων).

Για την πρόσβαση VPN από το σπίτι δείτε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Οι ρυθμίσεις για τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα δεν απαιτούν την έκδοση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού όπως παλαιότερα, και η σύνδεση γίνεται μόνο με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του ιδρυματικού λογαριασμού.