Διαθέσιμα εργαλεία για εξ αποστάσεως εργασία (Προσωπικό)

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας υπενθυμίζουμε διαθέσιμα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για εξ αποστάσεως εργασία, όπως:

  • Προώθηση της πανεπιστημιακής σας τηλεφωνικής σύνδεσης σε σταθερό αστικό ή υπεραστικό, εφόσον η σύνδεση είναι στο όνομά σας:

    - Εάν εργάζεστε εντός του κεντρικού campus κι έχετε κλασικό τηλέφωνο, χρησιμοποιείστε τον σύνδεσμο https://accounts.auth.gr/misc/callForward.php/
    - Εάν εργάζεστε εκτός του κεντρικού campus κι έχετε IP phone, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο https://myphone.it.auth.gr/ucmuser/ (πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με VPN στο δίκτυο του ΑΠΘ)

  • Πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του ΑΠΘ https://docs.auth.gr από όπου και αν βρίσκεστε για πρωτοκόλληση και διακίνηση εγγράφων.
  • Αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δυναμικών λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενημέρωση μελών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.
  • Υπηρεσία πιστοποιημένων τηλεδιασκέψεων για εξ αποστάσεως συνεδριάσεις θεσμικών οργάνων σύμφωνα με όσα ήδη έχουμε ανακοινώσει. Αν στο Τμήμα σας δεν υπάρχει διαθέσιμος διαχειριστής της υπηρεσίας αυτής, το  ΚΗΔ μπορεί να σας εξυπηρετήσει στον προγραμματισμό και την υποστήριξη μιας τέτοιας τηλεδιάσκεψης. Επιπλέον, το ΚΗΔ μπορεί να συνδέσει (βάσει διαθεσιμότητας) στην τηλεδιάσκεψή σας μία από τις κεντρικές αίθουσες τηλεδιάσκεψης του ΑΠΘ (οι οποίες βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου Νομικής), ώστε να συμμετάσχουν ένα ή δύο μέλη του ΑΠΘ τα οποία δεν έχουν -για οποιοδήποτε λόγο- την ευχέρεια συμμετοχής με άλλο τρόπο/από άλλο χώρο.
  • Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, εάν για παράδειγμα δεν έχετε εγκατεστημένο κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή του σπιτιού σας, μπορείτε προαιρετικά να κάνετε σύνδεση "Απομακρυσμένης Επιφάνειας Εργασίας" στον Remote Desktop Server "rds.it.auth.gr" με ιδρυματικό λογαριασμό (Username "pclabs\username ιδρυματικού λογαριασμού") και να εργαστείτε από εκεί.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικής γραμματείας για το προσωπικό των Γραμματειών δεν είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμη εκτός του δικτύου του Πανεπιστημίου. Διερευνούμε εάν υπάρχει τεχνική δυνατότητα, που να είναι συμβατή με την υφιστάμενη πολιτική ασφάλειας του ιδιωτικού δικτύου γραμματειών. Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση.