Νέα υπηρεσία εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη η νέα υπηρεσία εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής την οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε για την υπογραφή εγγράφων στις συναλλαγές σας με τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ και γενικότερα οπουδήποτε υπάρχει απαίτηση για χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ισότιμης με την ιδιόχειρη. Επισημαίνουμε ότι, αν ανήκετε στο μόνιμο προσωπικό του Πανεπιστημίου, μπορείτε να διατηρήσετε την ηλεκτρονική υπογραφή που έχετε στην ακαδημαϊκή σας ταυτότητα.
Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Μόνιμο προσωπικό

Εργαζόμενη/ος με σύμβαση