Ηλεκτρονικές υπογραφές για συνεργαζόμενες/ους με τον ΕΛΚΕ

Τύπος Ενημέρωσης 

Οι συνεργαζόμενες/οι με τον ΕΛΚΕ που δεν είναι μόνιμα μέλη ΑΠΘ θα ενημερωθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να αποκτήσουν ηλεκτρονική υπογραφή τύπου Α και να υπογράφουν ηλεκτρονικά τις συμβάσεις τους. Οι σχετικές οδηγίες θα αναρτηθούν σε  σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Εάν υπάρχει άμεση ανάγκη για υπογραφή εγγράφων ΕΛΚΕ μέχρι τις 30/9 μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση ηλεκτρονικής υπογραφής τύπου B με βάση τις οδηγίες στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/node/5038#overlay-context=el.