Βραβείο Αριστείας στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την προσφορά του στην ακαδημαϊκή λειτουργία του ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 

Την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής βραβείων Αριστείας ΑΠΘ 2020.

Στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απονεμήθηκε το βραβείο Αριστείας διοικητικής μονάδας για την προσφορά της στην ακαδημαϊκή λειτουργία του ΑΠΘ.

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

    Ευχαριστούμε ΑΠΘ!