Ενημέρωση για επικείμενη αντικατάσταση Class B πιστοποιητικών

Τύπος Ενημέρωσης 
Σας ενημερώνουμε για ένα τεχνικό ζήτημα που έχει προκύψει από πρόσφατη μεταβολή στην ερμηνεία κάποιων προτύπων σε σχέση με Αρχές Πιστοποίησης οι οποίες εκδίδουν Δημόσια Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (SSL/TLS, Code Signing, Email Protection) και το οποίο έμμεσα επηρεάζει και όμορες (της ίδιας ιεραρχίας) Αρχές Πιστοποίησης οι οποίες εκδίδουν Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά. Η μεταβολή αυτή αφορά αρκετούς Παρόχους Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης διεθνώς (GlobalSign, QuoVadis, WISeKey, T-Systems, SK ID Solutions, Firmaprofesional, Camerfirma, Microsec, Digicert, Actalis, SECOM, ATOS, PKIoverheid), μεταξύ των οποίων και την Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών κι Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA).

Πρόκειται για τεχνικό ζήτημα το οποίο δε φέρει κινδύνους ασφάλειας στην περίπτωση της HARICA, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση Παρόχου που λειτουργεί ο ίδιος τις Αρχές Πιστοποίησης, ωστόσο οι Πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε κατάργηση των Αρχών Πιστοποίησης που επηρεάζονται, στη βάση αιτήματος μεγάλων Browsers (Google, Microsoft, Mozilla).

Για τον λόγο αυτό, το αμέσως επόμενο διάστημα:

1.    Όσοι διαθέτετε ενεργό πιστοποιητικό (class B) στο ΑΠΘ που επηρεάζεται (μπορείτε να το δείτε στη σελίδα https://pki.auth.gr/search.php) θα λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ειδοποιεί για επικείμενη λήξη του πιστοποιητικού σας σε 15 μέρες. Το μήνυμα θα έχει θέμα «Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ – Λήξη ψηφιακού πιστοποιητικού (AUTH PKI Digital Certificate Expiration)» και ως αποστολέας θα φαίνεται το «pkiadmin@it.auth.gr»
2.    Αιτηθείτε, μετά τη λήψη του παραπάνω μηνύματος, την έκδοση νέου πιστοποιητικού από την ιστοσελίδα της HARICA https://app.harica.gr, και ολοκληρώστε τα απαραίτητα βήματα για την εγκατάσταση του νέου πιστοποιητικού σας στον υπολογιστή.
Μετά την εγκατάσταση, χρησιμοποιείτε μόνο το νέο πιστοποιητικό σας.

Μπορείτε να δείτε οδηγίες έκδοσης πιστοποιητικών από τις παρακάτω ιστοσελίδες:

•    Apple Safari
•    Microsoft Internet Explorer
•    Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση VPN δεν απαιτεί πλέον για τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού Class B και η πρόσβαση γίνεται με username και password. Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας https://it.auth.gr/el/netAccess/VPN.

 


Συχνές ερωτήσεις

1.Το πιστοποιητικό τύπου Β (Class B) το χρησιμοποιώ για σύνδεση VPN . Πρέπει να εκδώσω νεο;
Η πρόσβαση VPN πλέον γίνεται μόνο με το όνομα χρήστη κ τον κωδικό του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Δείτε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/VPN

2. Διαθέτω πιστοποιητικό σε ακαδημαϊκή ταυτότητα με το οποίο υπογράφω έγγραφα ψηφιακά και υποβάλλω βαθμολόγια. Πρέπει να εκδώσω νεο;
Η ενημέρωση δεν αφορά τα πιστοποιητικά που είναι σε ακαδημαϊκές ταυτότητες (Class A). Δεν θα κάνετε κάποια ενέργεια. Πιθανόν αποκτήσατε κάποια στιγμή πιστοποιητικό τύπου Β όταν δεν είχατε ακόμα τύπου Α ή κάνατε σύνδεση VPN. Για το VPN δείτε την 1η ερώτηση.

3. Χρησιμοποιώ το πιστοποιητικό τύπου Β για να υπογράφω ψηφιακά. Πρέπει να εκδώσω νέο μετά την ενημέρωση που ελαβα;
Ναι, πρέπει να εκδωσετε νέο πιστοποιητικό από τον ιστοχώρο app.harica.gr αν δε διαθέτετε πιστοποιητικό σε ακαδημαϊκή ταυτότητα. Υπενθυμίζεται ότι ακαδημαϊκή ταυτότητα διαθέτει μόνο το μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ.

 

4. Όταν πάω να εκδώσω νέο πιστοποιητικό στον ιστοχώρο https://app.harica.gr έχω να επιλέξω ανάμεσα σε πιστοποιητικό S/MIME ή S/MIME+esignature. Τι επιλέγω;
Αν υπογράφετε έγγραφα ψηφιακά πχ αυτα που ανταλλάσσεται με τον ΕΛΚΕ, τότε θα πρέπει να εκδώσετε πιστοποιητικό SMIME+esignature.

5. Χρειάζεται να ανεβάσω αντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας κατά τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού SMIME+esignature;
Ναι, ειναι απαραίτητο βήμα για αυτά τα πιστοποιητικά στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την πολιτική που ακολουθεί η Αρχή Πιστοποίησης HARICA, καθώς χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων.