Αναβάθμιση συνδέσεων εξωκείμενων μονάδων

Τύπος Ενημέρωσης 

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και μείωσης των τηλεπικοινωνιακών τελών, προχώρησε στις αναβαθμίσεις των συνδέσεων των παρακάτω εξωκειμένων μονάδων:

1. Τμ. Κτηνιατρικής, Κλινικές (Βουτηρά 10, Βαρδάρης) από 40 σε 80 Mbps
2. Τμ. Θεάτρου (Εγνατία 122) από 55/5 σε 40 Mbps
3. Τμ. Θεάτρου (Στρ. Μακρυγιάννη 20) από 17/1 σε 80 Mbps
4. Τμ. Κινηματογράφου (Ικονίου 1) από 55/5 σε 80 Mbps
5. Ινστ. Νεοελληνικών Σπουδών (Εγνατία 152) από 24/1 σε 40 Mbps
6. Κέντρο Βυζαντικών Ερευνών (Βασ. Όλγας 36) από 16/1 σε 40 Mbps

Με εξαίρεση την πρώτη, όλες οι παραπάνω συνδέσεις ήταν μέχρι τώρα ασύμμετρες (ADSL, VDSL) και παραπάνω αναφέρεται η ταχύτητα download / upload, ενώ οι νέες συνδέσεις είναι συμμετρικές, δηλαδή η ταχύτητα download ισούται με την ταχύτητα upload. Αυτό επιφέρει μια σημαντική βελτίωση στην εμπειρία των χρηστών.