Διακοπή λειτουργίας δικτύου δεδομένων ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 

Την Τρίτη 30/6 στο διάστημα 9:45-10:34 σημειώθηκε διακοπή λειτουργίας στο δίκτυο δεδομένων του ΑΠΘ που επηρέασε τη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Προγραμματισμένες εξετάσεις μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Μαθημάτων elearning.auth ή προγραμματισμένες εξετάσεις που επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μέσα στο παραπάνω διάστημα μπορούν με βάση την απόφαση της Συγκλήτου να επαναπρογραμματιστούν.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διακοπή είναι διαθέσιμες στο σχετικό τεχνικό δελτίο.