Συμβολή της υπηρεσίας HPC του ΚΗΔ στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο

Τύπος Ενημέρωσης 

Στον σύνδεσμο https://hpc.it.auth.gr/results/ υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τις δημοσιεύσεις, τους διαγωνισμούς, τις εργασίες, το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που πραγματοποιείται στο ΑΠΘ με τη συμβολή της υπηρεσίας HPC του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ και την αξιοποίηση των πόρων της υπολογιστικής συστοιχίας "Αριστοτέλης".

Το περιεχόμενο της σελίδας ανανεώνεται με βάση τις πληροφορίες που αποστέλλουν οι ερευνητές και τα μέλη ΔΕΠ που χρησιμοποιούν την υποδομή HPC.