Χρονοπρογραμματισμός εξετάσεων μέσω elearning

Τύπος Ενημέρωσης 
Σε συνέχεια της απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ στη Συνεδρίασή της με αριθμό 3024/26-5-2020, σχετικά με τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εξέτασης για το εαρινό εξάμηνο του 2019-2020, και με βάση τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στις υπολογιστικές υποδομές, σας γνωστοποιούμε τα εξής για τον χρονοπρογραμματισμό των εξετάσεων που θα αξιοποιήσουν την υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - elearning.auth.gr (Τεχνικές εξ αποστάσεως εξέτασης Α και Γ όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της απόφασης της Συγκλήτου):

  1. Τα διαθέσιμα χρονικά διαστήματα (χρονοθυρίδες) για τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων (Τεχνική Α) ορίζονται τις εργάσιμες ημέρες από 17 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου ως εξής: 09:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00, 19:00-21:00.
  2. Οι ώρες μεταξύ 21:00 και 24:00 μπορεί να αξιοποιηθούν για ανέβασμα εργασιών (Τεχνική Γ).
  3. Οι ημέρες Σάββατο και Κυριακή μπορούν να αξιοποιηθούν από μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή για επανάληψη εξετάσεων που τυχόν αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα.
  4. Τα 41 τμήματα χωρίζονται σε 2 ομάδες, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Η ομάδα Α μπορεί να διενεργεί εξετάσεις μέσα στα χρονικά διαστήματα 09:00-11:00 και 17:00-19:00 καθημερινά, ενώ η ομάδα Β μπορεί να διενεργεί εξετάσεις μέσα στα χρονικά διαστήματα 11:00-13:00 και 19:00-21:00 καθημερινά, για ένα ή περισσότερα μαθήματα που δεν ξεπερνούν αθροιστικά τους 300 συμμετέχοντες ανά Τμήμα της Ομάδας κάθε χρονική στιγμή (με βάση την πρόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις).     
  5. Τα χρονικά διαστήματα 13:00-15:00 και 15:00-17:00 δεσμεύονται για τις ανάγκες των 200 περίπου μαθήματων με παραπάνω από 300 συμμετέχοντες (με βάση την πρόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις). Συγκεκριμένα, τα Τμήματα με μεγάλα ακροατήρια της Ομάδας Α μπορούν να διενεργούν εξετάσεις μαθημάτων με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων στο διάστημα 13:00-15:00 και της Ομάδας Β στο διάστημα 15:00-17:00, σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό ανά ημέρα που παρουσιάζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Στα διαστήματα αυτά το κάθε Τμήμα μπορεί να διενεργεί εξετάσεις για ένα ή περισσότερα μαθήματα που δεν ξεπερνά αθροιστικά τους 1.000 συμμετέχοντες ανά Τμήμα της Ομάδας κάθε χρονική στιγμή. Εξαίρεση αποτελεί η 3η και 15η Ιουλίου για τη Νομική Σχολή όπου διατίθεται το διάστημα 13:00-15:00 και 15:00-17:00, καθώς και για το Τμήμα Ιατρικής η 17η Ιουλίου όπου διατίθεται το διάστημα 13:00-15:00 και 15:00-17:00.
  6. Τα χρονικά διαστήματα 07:00-08:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 07:00-10:00 τις Κυριακές είναι δεσμευμένα για τυχόν θέματα συντήρησης των συστημάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να συμβουλεύστε την ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/authtickets
  7. Για το διάστημα μέχρι και την 16η Ιουνίου οι επί πτυχίω ή άλλες ενδιάμεσες εξετάσεις που ήταν προγραμματισμένο να διενεργηθούν μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - elearning.auth θα πραγματοποιηθούν κανονικά με τα ως τώρα ισχύοντα χωρίς χρήση του παραπάνω χρονοπρογραμματισμού.
  8. Είναι αυτονόητο ότι ο χρονοπρογραμματισμός των εξετάσεων που θα γίνουν με άλλους τρόπους και δεν θα απαιτήσουν χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - elearning.auth.gr δεν επηρεάζεται από τα παραπάνω.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η τήρηση του χρονοπρογραμματισμού από όλα τα Τμήματα θα συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Εάν κριθεί σκόπιμο, θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις στη γνωστή διεύθυνση υποστήριξης exams-board@auth.gr.

Συνημμένα