Οδηγοί Προσβασιμότητας για τους ιστοχώρους του ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 

Το ΚΗΔ, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο ιστότοπός του να είναι προσβάσιμος από άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τα κριτήρια του WCAG 2.0, συνέταξε τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες προς τους Προγραμματιστές και Διαχειριστές Περιεχομένου ιστοχώρων του ΑΠΘ, με σκοπό όλοι οι ιστοχώροι του ΑΠΘ να είναι σε θέση να ακολουθήσουν τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας εφόσον είναι επιθυμητό. 

Μπορείτε να δείτε το σχετικό υλικό στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/wcag_auth_guide.