Εξυπηρέτηση χρηστών την εβδομάδα 11-15/5

Τύπος Ενημέρωσης 
Την εβδομάδα 11-15/5 η εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ συνεχίζει να παρέχεται εξ αποστάσεως με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. τηλεφωνικά στον αριθμό 2310 99 9000
  2. με email στη διεύθυνση support@auth.gr
  3. με Live Chat από την ιστοσελίδα του ΚΗΔ https://it.auth.gr
  4. μέσω της σελίδας του ΚΗΔ στο Facebook https://www.facebook.com/itauth

Παρακαλούμε να συμβουλεύεστε και την ιστοσελίδα του ΚΗΔ https://it.auth.gr όπου δημοσιεύονται όλοι οι οδηγοί χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και συχνές ερωτήσεις σε προβλήματα. Το περιεχόμενο ενημερώνεται συνεχώς.

Γίνεται προσπάθεια ώστε το μεγαλύτερο πλήθος των ζητημάτων που απαιτούν υποστήριξη να εξυπηρετούνται χωρίς φυσική παρουσία αξιοποιώντας εργαλεία εξ αποστάσεως υποστήριξης όπως Teamviewer, όπου είναι απαραίτητο.

Ειδικά, για τα αιτήματα έκδοσης πιστοποιητικών σε ακαδημαϊκή ταυτότητα ή κρυπτογραφική συσκευή που απαιτούν φυσική παρουσία η εξυπηρέτηση θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού στο κτίριο Βιολογίας στον 1ο όροφο όπου στεγάζεται το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στην παρακάτω ιστοσελίδα μπορείτε να καταχωρείτε πότε επιθυμείτε να μας επισκεφθείτε για τον παραπάνω λόγο στις διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού που έχουμε ορίσει.

https://doodle.com/poll/fc7m2dvfybuhk6ha

Μετά την καταχώρηση δεν απαιτείται επιβεβαίωση από την πλευρά μας.