Ανανέωση λογισμικού SPSS

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι ανανεώθηκε το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics.

  • Αν είστε φοιτητής ή μη μόνιμο προσωπικό κι έχετε εγκατεστημένο το SPSS (χρήση μέσω VPN) δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, το πρόγραμμα ανανεώνεται αυτόματα.
  • Αν ανήκετε στο μόνιμο προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ κ.α.) κι έχετε εγκατεστημένο το SPSS 25 ή 24 μπορείτε να ανανεώσετε την άδεια ακολουθώντας τις οδηγίες ανανέωσης

Οδηγίες εγκατάστασης του SPSS (ανάλογα με την ιδιότητα σας) και πληροφορίες για το λογισμικό μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του SPSS