Αλλαγές στην πολιτική χρήσης του Google Meet

Τύπος Ενημέρωσης 

Η Google τις τελευταίες μέρες, έχει θέσει σε εφαρμογή αλλαγές στην πολιτική χρήσης της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων Google Meet στο Google Apps for Education.

Οι αλλαγές περιγράφονται στην ιστοσελίδα https://gsuiteupdates.googleblog.com/2020/03/hangouts-meet-edu-updates.html.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες δε θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν ξανά στο δωμάτιο της συνεδρίας όταν αυτό έχει ψευδώνυμο και αποχωρήσει και ο τελευταίος συμμετέχοντας, εκτός αν εισέλθει ξανά ο παρουσιαστής.
Η πολιτική ισχύει για τα νέα δωμάτια που δημιουργούνται στο εξής. Αναλυτικότερα:

Αν ο καθηγητής (παρουσιαστής) που δημιουργεί το δωμάτιο δώσει ένα όνομα σε αυτό π.χ. lessonX, τότε:

  1. Για να μπορεί κάποιος φοιτητής να μπει σε αυτό το δωμάτιο, έχοντας τον σύνδεσμο του δωματίου, πρέπει να μπει πρώτα ο καθηγητής (να έχει ανοίξει το δωμάτιο).
  2. Ο δε καθηγητής (ή και οποιοσδήποτε άλλος χρήστης με τον λογαριασμό του @gapps.auth.gr) για να μπει στο δωμάτιο, πρέπει να έχει το όνομα του δωματίου (lessonX) και στην ιστοσελίδα https://meet.google.com/ να πατήσει Χρήση κωδικού σύσκεψης δίνοντας το lessonX.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν αν ο παρουσιαστής δε δώσει όνομα στο δωμάτιο, δηλαδή αφήσει κενό το πεδίο με το ψευδώνυμο κατά τη δημιουργία του. Σε αυτήν την περίπτωση, ο σύνδεσμος του δωματίου θα είναι επισκέψιμος από όλους ανά πάσα στιγμή.