Υπηρεσία τηλεδιασκέψεων Zoom

Τύπος Ενημέρωσης 
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη διασύνδεση της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων Zoom με τις ιδρυματικές υποδομές.

Οδηγίες για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως διαλέξεων με τους φοιτητές των μαθημάτων σας είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους συνδέσμους:

 Αναλυτικός οδηγός δημιουργίας μίας συνεδρίας με το Zoom
 Οδηγός διαχείρισης συνεδρίας με το Zoom

Στον αναλυτικό οδηγό δημιουργίας μίας συνεδρίας με το Zoom θα βρείτε τα βήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του Zoom και τον προγραμματισμό μίας συνεδρίας.
Επισημαίνεται ότι η σύνδεση στην υπηρεσία γίνεται με τον ιδρυματικό λογαριασμό μέσω του μηχανισμού Single Sign On (SSO).
Στον οδηγό διαχείρισης συνεδρίας περιγράφονται οι διαθέσιμες λειτουργίες ενός δωματίου στο Zoom.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες συμβουλευθείτε αρχικά τις Συχνές ερωτήσεις.

Οι οδηγίες θα εμπλουτίζονται συνεχώς και μπορείτε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας https://it.auth.gr/el/zoom.
Επιπλέον, αναλυτικοί οδηγοί και webinars στα αγγλικά διατίθενται από την προμηθεύτρια εταιρεία στην ιστοσελίδα https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials.

Δοκιμάστε τη συμμετοχή σας σε μία συνεδρία μέσω της υπηρεσίας Zoom σε αυτόν τον σύνδεσμο. Κατά την πρώτη προσπάθεια θα ζητηθεί η εγκατάσταση του Zoom.

Συνεχίζουμε τις εργασίες για περαιτέρω διερεύνηση λειτουργιών της υπηρεσίας, που σε πρώτη φάση προσφέρεται πιλοτικά, και θα υπάρξουν νεότερες ενημερώσεις για οποιεσδήποτε αλλαγές κριθούν σκόπιμες.

Η υπηρεσία παρέχεται με αντίστοιχους όρους με αυτούς των υπηρεσιών Google Apps for Education και Microsoft Office 365 όπως παρουσιάζονται στη σελίδα
https://it.auth.gr/el/thirdpartyCloudTerms.