Χρήση εναλλακτικού εργαλείου για εξ αποστάσεως διαλέξεις σε περίπτωση προβλημάτων στο SfB

Τύπος Ενημέρωσης 

Σε συνέχεια των προηγούμενων μας ανακοινώσεων (11/3) και (16/3) και λόγω των προβλημάτων φόρτου, κυρίως στο διάστημα 12:00-14:00, που παρατηρήθηκαν την Τρίτη στην υπηρεσία Skype for Business (SfB), σας ενημερώνουμε ότι εάν συναντήσετε εκ νέου προβλήματα φόρτου στην υπηρεσία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά την υπηρεσία Google Meet. Η υπηρεσία είναι και αυτή διαθέσιμη δωρεάν μέσω ιδρυματικής συμφωνίας και μπορεί να καλύψει ακροατήρια έως 250 συμμετέχοντες.

Οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας είναι διαθέσιμες στον

Αναλυτικό οδηγό

ενώ μπορείτε να δείτε εμπειρίες χρηστών και στο αντίστοιχο forum του μαθήματος "ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΟΔΗΓΟΣ για ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ" .

Τα βήματα και οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε είναι αντίστοιχες με αυτές που ήδη έχετε κάνει για τη χρήση του Skype for Business και εκτιμούμε ότι η εξοικείωση που ήδη έχετε αποκτήσει θα σας επιτρέψει να μεταβείτε στο εργαλείο αυτό χωρίς πρόβλημα, αν χρειαστεί.

Σε κάθε περίπτωση, και με στόχο την όσο δυνατόν αποτελεσματικότερη υποστήριξη των εξ αποστάσεως διαλέξεων, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την υποστήριξη χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.