Εναλλακτικά εργαλεία για εξ αποστάσεως διαλέξεις (διδάσκοντες)

Τύπος Ενημέρωσης 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης μας, σας ενημερώνουμε συμπληρωματικά για τα ακόλουθα:

- Μία πρακτική, για την οποία ενημερωθήκαμε από μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ, αξιοποίησης του Skype for Business σε μεγάλα ακροατήρια (>250), είναι ο διαχωρισμός των φοιτητών σε δύο ομάδες και ο προγραμματισμός δύο διαφορετικών τηλεδιασκέψεων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
  Εναλλακτικά, για τα μεγάλα ακροατήρια, υπάρχουν επιπρόσθετα οι ακόλουθες λύσεις:

  • Βιντεοσκόπηση της συνεδρίας και μετέπειτα διάθεσή της μέσω της υπηρεσίας elearning.auth.gr  
  • Βιντεοσκόπηση ή και ζωντανή αναμετάδοση της διάλεξης μέσω του διαδικτύου (streaming) από τις αίθουσες του ΑΠΘ που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, για όσο διάστημα επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτές, συμπληρώνοντας την αίτηση εδώ.

- Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί από τις Πρυτανικές Αρχές (μήνυμα Πρυτανικών Αρχών με ημερομηνία 11/3), όσοι από εσάς είστε ήδη εξοικειωμένοι ή επιθυμείτε να δοκιμάσετε εναλλακτικά εργαλεία, όπως το Zoom, το Cisco Webex, το Google Hangouts, το Microsoft Teams ή εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης (πχ YouTubeLive ) μπορείτε να τα αξιοποιήσετε, χωρίς όμως να είναι εφικτή η κεντρική υποστήριξη από το ΚΗΔ. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι:

  • το Google Hangouts και το Microsoft Teams είναι διαθέσιμα μέσω ιδρυματικών συμφωνιών του ΑΠΘ και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε δωρεάν, αρκεί να έχετε ενεργοποιήσει μέσω του accounts.auth.gr τις cloud υπηρεσίες της Google ή της Microsoft αντίστοιχα
  • το Zoom και το Cisco Webex μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε προσωπικό επίπεδο με βάση τις ανακοινώσεις των εταιρειών.
     

Στην ιστοσελίδα των ανακοινώσεων του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα δημοσιεύεται επικαιροποιημένη ενημέρωση για το θέμα των εξ αποστάσεως διαλέξεων.