Εξυπηρέτηση χρηστών και λειτουργία αιθουσών τηλεδιάσκεψης Νομικής κατά την περίοδο αναστολής των εκπαιδευτικών λειτουργιών

Τύπος Ενημέρωσης 

Μετά την ανακοίνωση για την αναστολή των εκπαιδευτικών λειτουργιών στο ΑΠΘ και της λειτουργίας των Βιβλιοθηκών, από 11 Μαρτίου και για 14 ημέρες το σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ που στεγάζεται στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης δε θα λειτουργεί.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για θέματα εξυπηρέτησης χρηστών με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. τηλεφωνικά στον αριθμό 2310 99 9000
  2. με email στη διεύθυνση support@auth.gr
  3. με Live Chat από την ιστοσελίδα του ΚΗΔ https://it.auth.gr
  4. μέσω της σελίδας του ΚΗΔ στο Facebook https://www.facebook.com/itauth

Οι αίθουσες τηλεδιάσκεψης της Νομικής Σχολής  καθημερινά φιλοξενούν πιστοποιημένες τηλεδιασκέψεις θεσμοθετημένων οργάνων (εκλεκτορικά, διδακτορικά, κλπ). Με στόχο την ελαχιστοποίηση του αριθμού των επισκεπτών, ανάγκη που γίνεται πιο επιτακτική από το γεγονός ότι οι αίθουσες αυτές δεν διαθέτουν φυσικό αερισμό, η χρήση των αιθουσών θα γίνεται κατά το μέγιστο από 3 άτομα ανά τηλεδιάσκεψη (συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού του ΚΗΔ), και μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Ενδεικτικά:

  • Από την/τον Προέδρο/Γραμματέα του συλλογικού οργάνου που συνεδριάζει,
  • Από την/τον υποψήφιο και τον επιβλέποντα Καθηγητή κατά την υποστήριξη διδακτορικής διατριβής,
  • Όταν υπάρχει ανάγκη καταγραφής πρακτικών,

Για τη συμμετοχή ενός ή δύο μελών του ΑΠΘ που έχουν προσκληθεί σε συνεδρίαση άλλου ιδρύματος και δεν έχουν -για οποιοδήποτε λόγο- την ευχέρεια συμμετοχής με άλλο τρόπο/από άλλο χώρο.

Το σύνολο των υπολοίπων συμμετεχόντων σε μια συνεδρίαση μπορεί να συνδέεται εξ αποστάσεως (από το γραφείο ή το σπίτι)  σύμφωνα με τις οδηγίες που δημοσιεύονται εδώ.