Ολοκλήρωση Πράξης "Συμπληρωματικές Προμήθειες Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ"

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της Πράξης «Συμπληρωματικές Προμήθειες Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η Πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 519.700,00€, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Με την ολοκλήρωση της Πράξης  αναβαθμίζονται υπηρεσίες ΤΠΕ γύρω από τους ακόλουθους πέντε άξονες:

1. Αναβαθμίσεις Επιστημονικού λογισμικού για την εκπαίδευση και την έρευνα: Επιστημονικά λογισμικά που αξιοποιούνται καθημερινά στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία του Ιδρύματος, ικανοποιώντας εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα χρήσης σε ετήσια βάση, αναβαθμίστηκαν προσφέροντας πρόσθετη λειτουργικότητα και αυξημένες δυνατότητες στους χρήστες. Ειδικότερα ολοκληρώθηκε η:

• Αναβάθμιση του λογισμικού virtualization και cloud computing
• Αναβάθμιση του λογισμικού γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ArcGIS)
• Αναβάθμιση του λογισμικού μαθηματικών υπολογισμών (Matlab)
• Αναβάθμιση του λογισμικού στατιστικής (SPSS
• Προμήθεια αδειών εμπορικών μεταγλωττιστών για τις ανάγκες επιστημονικών εφαρμογών

2. Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτημάτων και υποστήριξης ανάπτυξης λογισμικού: Ολοκληρώθηκε η προμήθεια νέου συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτημάτων χρηστών και υποστήριξης ανάπτυξης λογισμικού. Το σύστημα ενσωματώνεται στην εξυπηρέτηση των δεκάδων χιλιάδων αιτημάτων που υποδέχεται ετησίως το ΑΠΘ σχετικά με τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους χρήστες να παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των αιτημάτων τους. Παράλληλα, η υιοθέτηση κοινού εργαλείου για την υποστήριξη των αιτημάτων χρηστών και για τη διαχείριση λειτουργιών ανάπτυξης λογισμικού αναμένεται να οδηγήσει σε καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων ομάδων και σε γρηγορότερους χρόνους απόκρισης.

3. Αναβαθμίσεις οπτικοακουστικού εξοπλισμού κεντρικών αιθουσών ΑΠΘ: Δύο αίθουσες του ΑΠΘ, η αίθουσα τηλεδιασκέψεων της Νομικής Σχολής που φιλοξενεί κάθε χρόνο εκατοντάδες πιστοποιημένες τηλεδιασκέψεις συλλογικών οργάνων και η αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ που φιλοξενεί κάθε χρόνο εκατοντάδες εκδηλώσεις και χιλιάδες επισκέπτες απέκτησαν σύγχρονο, τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικό εξοπλισμό, αναβαθμίζοντας την εμπειρία που απολαμβάνουν οι συμμετέχοντες.

4. Επέκταση υπηρεσιών ενοποιημένων επικοινωνιών στις εξωκείμενες μονάδες του ΑΠΘ: Το ΑΠΘ διαθέτει σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων εκτός της Κεντρικής Πανεπιστημιούπολης. Οι δικτυακές υποδομές δέκα εξωκείμενων μονάδων αναβαθμίστηκαν και τα μέλη τους απολαμβάνουν πλέον τα πλεονεκτήματα της IP τηλεφωνίας και της σύγκλισης των δικτύων φωνής και δεδομένων.

5. Συμπληρωματικές προμήθειες αναβάθμισης κεντρικών υπολογιστικών υπηρεσιών: Οι κεντρικές υπολογιστικές υποδομές του ΑΠΘ που υποστηρίζουν κρίσιμες διοικητικές και ερευνητικές υπηρεσίες αναβαθμίστηκαν για να καλύψουν διαπιστωμένες ανάγκες. Επίσης  αναβαθμίστηκαν οι δυνατότητες εσωτερικής διασύνδεσης των συστημάτων της ερευνητικής υπολογιστικής υποδομής παρέχοντας αυξημένες δυνατότητες στα μέλη της ερευνητικής κοινότητας στην επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης  υλοποιήθηκε με τη φροντίδα του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.