Υποβολή αιτήσεων για το πρώτο σεμινάριο ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 
Το ΚΗΔ διοργανώνει, σε συνεργασία με τον επίσημο αντιπρόσωπο του ArcGIS στην Ελλάδα Marathon Data Systems, την 32η σειρά σεμιναρίων χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Marathon Data Systems με την τεχνική επίβλεψη του ΚΗΔ στην Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών του ΑΠΘ (ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης) και είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες.

Το πρώτο σεμινάριο του νέου κύκλου θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Εκπαίδευση στο δυναμικό περιβάλλον (2D & 3D) του ArcGIS Pro, Δευτέρα 16 Μαρτίου, Τρίτη 17 Μαρτίου και Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, 09:00-14:00

Το ArcGIS είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα λογισμικά για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Χρησιμοποιείται σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών οι οποίες περιλαμβάνουν σχεδιασμό, ανάλυση, διαχείριση και καταγραφή γεωγραφικών συστημάτων, environmental management, land planning, vehicle tracking κ.α. Για τα σεμινάρια θα χρησιμοποιηθούν οι δυναμικές άδειες του ArcGIS στο ΑΠΘ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.
Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

Αίτηση για το πρώτο σεμινάριο του νέου κύκλου μπορείτε να κάνετε εδώ.