Υποβολή αιτήσεων για το τρίτο σεμινάριο ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το τρίτο σεμινάριο της 31ης σειράς σεμιναρίων χρήσης ArcGIS,

Εκπαίδευση στο ArcGIS Online και στις έτοιμες εφαρμογές του (ArcGIS Maps for Office, Collector for ArcGIS, Operations Dashboard for ArcGIS και Survey123 for ArcGIS),
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019- Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 09:00-14:00, Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών του ΑΠΘ (ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.
Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση των σεμιναρίων: 

  • ArcGIS -Εκπαίδευση στο δυναμικό περιβάλλον (2D & 3D) του ArcGIS Pro
  • ArcGIS - Προχωρημένη Ανάλυση στο ArcGIS Pro με χρήση επεκτάσεων (Spatial, 3D)

Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε εδώ.