Υποβολή αιτήσεων για το δεύτερο σεμινάριο ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το δεύτερο σεμινάριο της 31ης σειράς σεμιναρίων χρήσης ArcGIS,

Προχωρημένη Ανάλυση στο ArcGIS Pro με χρήση επεκτάσεων (Spatial, 3D),  Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019- Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, 09:00-14:00, Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών του ΑΠΘ (ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης).


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.
Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση του 1ου σεμιναρίου του κύκλου "Εκπαίδευση στο δυναμικό περιβάλλον (2D & 3D) του ArcGIS Pro".

Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε εδώ.