Λήψη SMS για τη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού

Τύπος Ενημέρωσης 
Υπενθυμίζεται στους νέους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ταυτοπροσωπίας στη Γραμματεία του τμήματος επιτυχίας, ότι αν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχουν λάβει το απαραίτητο SMS για τη δημιουργία του ιδρυματικού τους λογαριασμού, μπορούν να το ζητήσουν οι ίδιοι μέσα από το περιβάλλον https://register.auth.gr. Στην ιστοσελίδα αυτή στο Βήμα 2 (Ιδρυματικός λογαριασμός) επιλέγετε τον σύνδεσμο που εμφανίζεται για την αποστολή SMS. Η επιτυχής αποστολής του SMS πραγματοποιείται εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η εγγραφή από την Γραμματεία του τμήματος.