Παραπλανητικά μηνύματα με ιό

Τύπος Ενημέρωσης 

Μετά από αναφορές που λάβαμε σας ενημερώνουμε ότι τις τελευταίες μέρες διακινείται το παρακάτω παραπλανητικό μήνυμα με συνημμένο αρχείο που περιέχει ιό και έχει ως θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Μέσα στο μήνυμα αναφέρονται στοιχεία του Πρύτανη και μελών της πρυτανείας του ΑΠΘ.

Καθώς στον διακομιστή αλληλογραφίας του ΑΠΘ εφαρμόζεται μηχανισμός προστασίας από ιούς το παραπάνω μήνυμα δεν παραλήφθηκε από τις θυρίδες ιδρυματικών λογαριασμών.
Αντίστοιχοι μηχανισμοί θα έπρεπε να εφαρμόζονται και σε άλλους διακομιστές αλληλογραφίας εκτός ΑΠΘ όπως αυτών που έλαβαν το συγκεκριμένο μήνυμα, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

Από την πλευρά του ΚΗΔ έχει γίνει επικοινωνία με τον πάροχο του διακομιστή αλληλογραφίας που φαίνεται να διακίνησε το μήνυμα όμως αυτό δεν εγγυάται την αντίδρασή του και υπάρχει πάντα η περίπτωση ο μηχανισμός που αποστέλει τέτοιου είδους μηνύματα να αλλάζει πάροχο.

Γενικά, πρέπει να μην εμπιστεύεστε μηνύματα που σας καλούν να απαντήσετε δίνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία ακόμα και αν φαίνεται ότι έχουν αποσταλεί από έγκυρο αποστολέα. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία είναι προτιμότερο να επικοινωνείτε με την επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του φερόμενου ως αποστολέα και όχι με την ηλεκτρονική διεύθυνση που φαίνεται στο μήνυμα που λάβατε, προκειμένου να ρωτήσετε για την αυθεντικότητά του. Περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια του λογαριασμού και του υπολογιστή σας υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/security/secPractices.