Νέες συνδέσεις και αναβαθμίσεις συνδέσεων εξωκειμένων μονάδων

Τύπος Ενημέρωσης 

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προέβη από την αρχή του 2019 μέχρι σήμερα:

α) στην αναβάθμιση των συνδέσεων των παρακάτω εξωκειμένων μονάδων:

  • Τμ. Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Εγνατίας 46) από 50 σε 80 Mbps
  • Τμ. Θεάτρου (Εγνατίας 122) από 28/2,5 σε 50/5 Mbps
  • Τμ. Εικαστικών & Εφαρμ. Τεχνών (Θέρμη, κτ. "Thomas") από 20 σε 100 Mbps
  • Α΄ και Γ΄ Φοιτ. Εστίας από 200 σε 400 Mbps

β) στην εγκατάσταση εφεδρικών συνδέσεων στις παρακάτω εξωκείμενες μονάδες για αύξηση της διαθεσιμότητας της σύνδεσης με το δίκτυο του ΑΠΘ και το Internet κατ' επέκταση:

  • Τμ. Πληροφορικής (Εθν. Αντιστάσεως 16, 80 Mbps)
  • Τμ. Κτηνιατρικής, Κλινικές (Βουτηρά 10, Βαρδάρης, 40 Mbps)
  • Τμ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (Φοίνικας, 40 Mbps)
  • ΚεΔΕΚ (Θέρμη, Balkan Center, 80 Mbps)

γ) στη σύνδεση του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών (Μονή Βλατάδων) με το ΑΠΘ, με ζεύξη ταχύτητας 40 Mbps.