Ανανέωση λογισμικού SPSS

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η ετήσια ανανέωση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics.

  • Αν είστε φοιτητής ή μη μόνιμο προσωπικό κι έχετε εγκατεστημένο το SPSS (χρήση μέσω VPN) δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, το πρόγραμμα ανανεώνεται αυτόματα.
  • Αν είστε μέλος του μόνιμου προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ κ.α.) κι έχετε εγκατεστημένο το SPSS 25 ή 24 μπορείτε να ανανεώσετε την άδεια ακολουθώντας τις οδηγίες ανανέωσης
  • Αν θέλετε να εγκαταστήσετε το SPSS δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης (ανάλογα με την ιδιότητα σας) στην ιστοσελίδα του SPSS

Πληροφορίες για το λογισμικό μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του SPSS