Κατάργηση της υπηρεσίας blogs.auth.gr

Τύπος Ενημέρωσης 

Στο πλαίσιο της διαρκούς αξιολόγησης των υπηρεσιών  του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ, έχει δρομολογηθεί η κατάργηση της υπηρεσίας προσωπικών ιστολογίων https://blogs.auth.gr (απόφαση Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συνεδρίαση 18/3/2019). Η κατάργηση θα ολοκληρωθεί μέσα από διαδοχικές ενέργειες σε διάστημα 6 μηνών.

Τα μέλη του ΑΠΘ που διαθέτουν ενεργό προσωπικό ιστολόγιο μέσω της παραπάνω υπηρεσίας, θα ενημερωθούν για την προγραμματισμένη απενεργοποίησή του προκειμένου να λάβουν αντίγραφο (backup) του ιστολογίου τους εφόσον το κρίνουν απαραίτητο. Μετά την κατάργηση της υπηρεσίας τυχόν υλικό δε θα είναι διαθέσιμο.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μέλος ΑΠΘ έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει προσωπική δυναμική ιστοσελίδα μέσω της υπηρεσίας https://webpages.auth.gr. Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/webHosting/webpages.