Επέκταση κάλυψης δικτύου ασύρματης πρόσβασης - Απενεργοποίηση δικτύων "προσωπικής χρήσης"

Τύπος Ενημέρωσης 

Με την ολοκλήρωση της Πράξης "Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ" έχει επεκταθεί σημαντικά η κάλυψη του Ενοποιημένου Δικτύου Ασύρματης Πρόσβασης (ΕΔΑΠ) του ΑΠΘ εντός του κεντρικού campus. Το συνολικό πλήθος των wireless access points (εντός και εκτός campus) στο ΕΔΑΠ από 435 την 1/11/2018 έφθασε τα 610, δίνοντας πάντα προτεραιότητα σε χώρους συνάθροισης φοιτητών.

Η επέκταση της κάλυψης του δικτύου ασύρματης πρόσβασης συνεπάγεται ότι μπορείτε να απενεργοποιήσετε τυχόν ασύρματα δίκτυα "προσωπικής χρήσης", δηλαδή ασύρματα δίκτυα που υλοποιήσατε με δικό σας εξοπλισμό και που λειτουργούν σε χώρους ευθύνης σας, οι οποίοι πλέον καλύπτονται από το ΕΔΑΠ. Μάλιστα αυτό είναι ισχυρά προτεινόμενο, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του ασύρματου δικτύου, καθώς η λειτουργία περισσοτέρων του ενός ασύρματων δικτύων στον ίδιο χώρο επιβαρύνει την απόδοση των ασύρματων συνδέσεων των χρηστών.

Παρομοίως προτείνεται να απενεργοποιήσετε τυχόν ασύρματες συνδέσεις εκτυπωτών, αν δεν είναι αναγκαίες.

Σημειώνεται ότι στον "Κανονισμό λειτουργίας ασύρματων τοπικών δικτύων (Wireless Local Area Networks - WLANs) στο ΑΠΘ" αναφέρεται ότι:
τα WLANs προσωπικής χρήσης θα πρέπει να καλύπτουν ένα σχετικά μικρό χώρο (γραφείο, εργαστήριο), ενώ δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν παρέχοντας πρόσβαση στο δίκτυο σε χώρους, όπου υπάρχει επαρκής κάλυψη από το ΕΔΑΠ. Σε περίπτωση που ένα WLAN προσωπικής χρήσης ανιχνευθεί από το ΕΔΑΠ με σχετικά ισχυρό σήμα, το ΚΗΔ θα ζητήσει από τον υπεύθυνο του WLAN προσωπικής χρήσης κατ' αρχήν να μειώσει την ισχύ εκπομπής του αντίστοιχου wireless access point και κατά δεύτερον να εξετάσει την αναγκαιότητα λειτουργίας αυτού του WLAN προσωπικής χρήσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ως προς τη μείωση της ισχύος εκπομπής, το ΚΗΔ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύνδεση του αντίστοιχου access point με το δίκτυο.

Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τυχόν επισκέπτες σας που δεν είναι χρήστες του ΑΠΘ, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσής τους στο ΕΔΑΠ με προσωρινό λογαριασμό επισκέπτη.