Υποβολή αιτήσεων για το δεύτερο σεμινάριο ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το δεύτερο σεμινάριο του πρώτου κύκλου της 30ης σειράς σεμιναρίων χρήσης ArcGIS.
ΚΗΔ-602  Τυπικές ροές εργασίας στο ArcGIS Desktop (ArcGIS-2), Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 - Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, 09:00-14:00
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.
Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο ArcGIS-2 είναι να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση του ArcGIS-1.
Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για την 30η σειρά σεμιναρίων χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.