Νέα έκδοση της εφαρμογής για κινητά myAuth σε android

Τύπος Ενημέρωσης 
Η νέα έκδοση (1.3.4) είναι διαθέσιμη στο Google Play store. Διορθώθηκαν προβλήματα που σχετίζονταν με τη σταθερότητα της εφαρμογής και οι λειτουργίες στα μενού αποκρίνονται επιτυχώς. Επιπλέον, ο χρόνος απόκρισης είναι αισθητά βελτιωμένος σε όλες τις λειτουργίες.