Ενημέρωση για αλλαγή στην υπηρεσία Microsoft Imagine (πρώην DreamSpark)

Τύπος Ενημέρωσης 

H υπηρεσία Microsoft Imagine (πρώην DreamSpark) αντικαταστάθηκε από την υπηρεσία Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.

Πρόσβαση στην υπηρεσία έχουν μόνο οι διδάσκοντες/ουσες, ερευνητές/τριες και φοιτητές/τριες των Σχολών της κατηγορίας STEM:
- Θετικών Επιστημών
- Πολυτεχνική
- Επιστημών Υγείας
- Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Η υπηρεσία στην παρούσα φάση λειτουργεί σε αυτό το σύνδεσμο.
Μετά την αποδοχή των όρων η υπηρεσία είναι διαθέσιμη απευθείας από αυτό το σύνδεσμο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνδεσή σας είναι να διαθέτετε ενεργό λογαριασμό στην υπηρεσία  Microsoft Office 365 Education (συνδέεστε με τον λογαριασμό username@office365.auth.gr). Αν δεν έχετε ενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας δείτε οδηγίες στη σελίδα της υπηρεσίας.

Αφού συνδεθείτε στο Microsoft Azure Dev Tools for Teaching επιλέξτε την κατηγορία Software για να εμφανιστεί όλο το διαθέσιμο λογισμικό.

Οι παλαιότερες παραγγελίες σας στο Microsoft Imagine είναι προσβάσιμες από την παλιά σελίδα της υπηρεσίας https://dreamspark.auth.gr, στο μενού "Hello, <username>" --> "Your Account/Orders" (πάνω δεξιά).

Επισημαίνεται ότι η αλλαγή αυτή έγινε χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση από τη Microsoft και η νέα υπηρεσία συνεχίζει να υφίσταται τροποποιήσεις χωρίς να είναι ακόμα πλήρως τεκμηριωμένη. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τη Microsoft για τελικές διευκρινίσεις.