Παράταση λειτουργίας SPSS

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι ενώ η άδεια χρήσης του SPSS λήγει επίσημα στις 31 Μαρτίου (γι αυτό εμφανίζεται και προειδοποιητικό μήνυμα), το λογισμικό θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά την ημερομηνία αυτή.

Έχει δρομολογηθεί η ανανέωση του λογισμικού και είναι σε εξέλιξη σχετική διαγωνιστική διαδικασία.