Πρόβλημα στην έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών χρηστών

Τύπος Ενημέρωσης 

Λόγω αλλαγής στον τρόπο έκδοσης πιστοποιητικών και με σκοπό τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, υπάρχει πρόβλημα στην έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών χρηστών που έχουν διπλό όνομα ή επίθετο όταν ξεπερνούν τους 16 και 40 χαρακτήρες αντίστοιχα.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.