Δυσλειτουργία στην υπηρεσία email του ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 
Σήμερα, 6 Φεβρουαρίου, η υπηρεσία email του ΑΠΘ αντιμετώπισε πρόβλημα μετά από αυτοματοποιημένη εγκατάσταση αναβαθμίσεων ασφάλειας. Η δυσλειτουργία ξεκίνησε από το πρωί στις 6:45 ενώ η πλήρης αποκατάσταση έγινε περίπου στις 14:30.

Λεπτομέρειες για τη σταδιακή επίλυση του προβλήματος υπάρχουν στο τεχνικό δελτίο https://it.auth.gr/el/authTickets/view/2019020601.

Επισημαίνουμε ότι στο διάστημα 6:45-9:30 υπήρξε πρόβλημα στην παράδοση μηνυμάτων σε θυρίδες ιδρυματικών λογαριασμών ΑΠΘ που σε πολλές περιπτώσεις δε γινόταν αντιληπτό σε αποστολείς ΑΠΘ. Για το λόγο αυτό αν αποστείλατε μηνύματα στο συγκεκριμένο διάστημα σε θυρίδες ιδρυματικών λογαριασμών ΑΠΘ θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επαναποστολή.

Ζητούμε την κατανόησή σας για το συμβάν.