Υποβολή αιτήσεων για το τέταρτο σεμινάριο ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το τέταρτο σεμινάριο της 29ης σειράς σεμιναρίων χρήσης ArcGIS.
ΚΗΔ-603  Χωρική Ανάλυση με χρήση geoprocessing Spatial & 3D εργαλείων (ArcGIS-3), Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 - Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, 09:00-14:00
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.
Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο ArcGIS-3 είναι να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση των ArcGIS-1 & ArcGIS-2.
Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε εδώ.