Υποβολή αιτήσεων για το τρίτο σεμινάριο ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το τρίτο σεμινάριο  της 29ης σειράς σεμιναρίων χρήσης ArcGIS.
ΚΗΔ-604  Εισαγωγή στην cloud πλατφόρμα ArcGis Online (AGOL) (ArcGIS-4), Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 - Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, 09:00-14:00
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.
Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο ArcGIS-4 είναι να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση των ArcGIS-1 & ArcGIS-2.
Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για την 29η σειρά σεμιναρίων χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.