Αναζήτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση 2018-2019

Τύπος Ενημέρωσης 


Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Α.Π.Θ. προτίθεται να δημιουργήσει μητρώο φοιτητών από το οποίο θα καλεί, ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων του, φοιτητές για πρακτική άσκηση (internship) στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Τι μου προσφέρεται;

Οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές απασχολούνται για 15 ώρες ανά εβδομάδα και μετά από δεκάμηνη περίοδο χορηγείται σχετική βεβαίωση.
Οι θέσεις, μετά από επιλογή, μπορούν μελλοντικά (μετά από τη δεκάμηνη περίοδο) να οδηγήσουν σε υποτροφία.
Οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές αποκτούν τεχνικές γνώσεις και εμπειρία σε τεχνολογίες αιχμής με την καθοδήγηση έμπειρου προσωπικού.

Τι γνώσεις πρέπει να έχω;

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρίσκονται από το 2ο ως και το προτελευταίο έτος των σπουδών τους και να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα. Γνώσεις και εμπειρία σε διαχείριση δικτύων, υπολογιστικών συστημάτων και ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού είναι επιθυμητά αλλά όχι προαπαιτούμενα προσόντα. Συνεκτιμώνται ακαδημαϊκές επιδόσεις, εμπειρία όπως προκύπτει από βιογραφικό, συνέντευξη και τυχόν συστάσεις.

Σε τι αντικείμενο θα απασχοληθώ;

Οι επιλεχθέντες θα ενταχθούν σε ένα από τα ακόλουθα τμήματα/γραφεία του ΚΗΔ σε χρονική περίοδο που θα καθορισθεί ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος :

Τμήμα Υπηρεσιών. Το Τμήμα Υπηρεσιών  ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών, ιστοχώρων και mobile apps  με στόχο την υποστήριξη των διοικητικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών του Πανεπιστημιού. Οι φοιτητές που θα απασχοληθούν σε αυτό θα αποκτήσουν πρακτικές εμπειρίες σε νέες τεχνολογίες σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού (UX, UI Research and Design, UI Design, Back-end and Front-end development, DevOps), σε διαδικασίες συμμετοχής σε senior τεχνικές ομάδες, καθώς και σε τεχνικές  agile οργάνωσης mid και large scale development projects.

Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών. Το Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών ασχολείται με τις κεντρικές υπολογιστικές υποδομές του ΑΠΘ (Datacenters και βασικές υπηρεσίες υποδομής), αλλά και τη διαχείριση των σταθμών εργασίας (desktops) σε εργαστήρια και διοικητικές υπηρεσίες του ΑΠΘ. Οι φοιτητές που θα απασχοληθούν, θα εμπλακούν σε όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες σχετικές με την υποστήριξη software και hardware, κυρίως στις θέσεις εργασίας, αποκτώντας μία πολύ χρήσιμη επαγγελματική εμπειρία.

Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης για τα ακόλουθα γραφεία του:

Γραφείο Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων. Το Γραφείο υποστηρίζει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας στη χρήση υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης (videoconference), μετάδοσης εκδηλώσεων (streaming) και φιλοξενίας ηλεκτρονικών μαθημάτων (e-learning). Οι φοιτητές που θα απασχοληθούν σ’αυτό θα εμπλακούν σε έναν από τους παραπάνω τομείς, αποκτώντας εμπειρία σε θέματα εικόνας, ήχου και τηλεκπαίδευσης.

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης. Το Γραφείο προσφέρει την απαραίτητη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο ΚΗΔ  και συντονίζει σε διοικητικο-οικονομικό επίπεδο τα έργα που αυτό υλοποιεί. Οι φοιτητές που θα απασχοληθούν σε αυτό θα αποκτήσουν εμπειρία σε θέματα διαχείρισης προμηθειών , ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης εγγράφων και λογιστικής διαχείρισης έργων.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές όλων των τμημάτων του Α.Π.Θ.

Δικαιολογητικά, προθεσμίες;

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά μέχρι και την Τρίτη 23 Οκτωβρίου σύντομο Βιογραφικό σημείωμα, κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας και συμπληρωμένη τη συνημμένη «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» στη διεύθυνση admin@it.auth.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Καλαμποκίδου, admin@it.auth.gr, 2310998479.

Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν (με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε συνέντευξη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός του ακαδημαϊκού έτους, ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων του ΚΗΔ.