Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 
Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης 6 μηνών.

Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 955.000,00€, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και οργανώνεται σε δύο Υποέργα:
1. Υποέργο 1: Ενίσχυση δικτυακής υποδομής ΑΠΘ για την αναβάθμιση της ασύρματης πρόσβασης της ακαδημαϊκή κοινότητας και των πολιτών της ΠΚΜ στο Διαδίκτυο
2. Υποέργο 2: Ενίσχυση των υπολογιστικών υποδομών του ΑΠΘ για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, της έρευνας και των διοικητικών υπηρεσιών του προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους πολίτες

Με την ολοκλήρωση της πράξης:
• η κάλυψη του ασύρματου δικτύου στην Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ θα αυξηθεί με ταυτόχρονη βελτίωση της χωρητικότητας και της αξιοπιστίας του. Η κάλυψη του ασύρματου δικτύου αναμένεται να αυξηθεί κατά 30% αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι δεκάδες χιλιάδες χρήστες του ασύρματου δικτύου του ΑΠΘ και υποστηρίζοντας την σύγχρονη τάση για «κινητικότητα χωρίς σύνορα».
• οι κεντρικές υπολογιστικές υποδομές του Ιδρύματος, υποδομές που υποστηρίζουν τόσο το διοικητικό και εκπαιδευτικό, όσο και το ερευνητικό έργο του ΑΠΘ θα αναβαθμιστούν. Η αναβάθμιση των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών γενικής χρήσης θα επιτρέψει στο ΑΠΘ να συνεχίσει να αυξάνει την παραγωγικότητά του με την αξιοποίηση σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ενώ η αναβάθμιση των ερευνητικών υπολογιστικών υποδομών θα ενισχύσει το οικοσύστημα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από τεχνολογίες υπολογιστών υψηλών επιδόσεων (High Performance Computing, HPC), κατανεμημένων συστημάτων και παράλληλου προγραμματισμού.  Έτσι, θα ωφεληθεί τόσο το ίδιο το Πανεπιστήμιο όσο και ευρύτερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται μεταδίδεται στις νέες γενιές ερευνητών και μελλοντικών επαγγελματιών.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης  υλοποιείται με τη φροντίδα του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.