Νέοι δρομολογητές κορμού στο ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 

Στις 28/6/2018 ολοκληρώθηκε πλήρως η μετάβαση από τους δύο παλιούς δρομολογητές του δικτύου κορμού (core routers), σε δύο νέους, με πολύ ανώτερες δυνατότητες και νέα χαρακτηριστικά που - μεταξύ άλλων - έχουν ως αποτέλεσμα το μειωμένο χρόνο αποκατάστασης της συνδεσιμότητας των χρηστών μέσω εφεδρικών συνδέσεων σε περιπτώσεις βλαβών.

Η αντικατάσταση ήταν αναγκαία, αφενός επειδή ο καθένας από τους δύο παλιούς δρομολογητές δεν είχε την ισχύ να υποστηρίξει το σύνολο της κίνησης του ΑΠΘ με όλες τις επιθυμητές λειτουργίες (και για το λόγο αυτό οι λειτουργίες ήταν μοιρασμένες στους δύο δρομολογητές) και αφετέρου επειδή η εν λόγω πλατφόρμα δεν υποστηρίζεται πλέον από τον κατασκευαστή.

Η αντικατάσταση των core routers επίσης ανοίγει το δρόμο για την επερχόμενη αναβάθμιση των συνδέσεων 5 εκ των 7 κόμβων διανομής με το δίκτυο κορμού από 2 Gbps σε 20 Gbps, μέσα στο επόμενο εξάμηνο.