Σεμινάρια στη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων - docs.auth

Τύπος Ενημέρωσης 

Σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης του Γραφείου Πρυτανείας (συνημμένο έγγραφο), το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ θα υλοποιήσει εκπαιδεύσεις στη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων - docs.auth για το προσωπικό των Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Μονάδων του ΑΠΘ με βάση τον ακόλουθο προγραμματισμό:

1ος Κύκλος εκπαίδευσης  --> Απευθύνεται σε προσωπικό Γραμματειών και Κοσμητειών που ήδη έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία

Τρίτη, 10 Ιουλίου, 13:00-15:00, Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών, Κεντρική Βιβλιοθήκη (1η επανάληψη)

Τετάρτη, 11 Ιουλίου, 13:00-15:00, Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών, Κεντρική Βιβλιοθήκη (2η επανάληψη)

2ος Κύκλος εκπαίδευσης  --> Απευθύνεται σε προσωπικό Γραμματειών και Κοσμητειών που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία

Πέμπτη, 12 Ιουλίου, 13:00-15:00, Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών, Κεντρική Βιβλιοθήκη (1η επανάληψη)

Τρίτη, 17 Ιουλίου, 13:00-15:00, Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών, Κεντρική Βιβλιοθήκη (2η επανάληψη)

3ος Κύκλος εκπαίδευσης  --> Απευθύνεται σε προσωπικό των Τμημάτων της Κεντρικής Διοίκησης

Τετάρτη, 18 Ιουλίου, 13:00-15:00, Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών, Κεντρική Βιβλιοθήκη (1η επανάληψη)

Πέμπτη, 19  Ιουλίου, 13:00-15:00, Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών, Κεντρική Βιβλιοθήκη (2η επανάληψη)

Τρίτη, 24 Ιουλίου, 13:00-15:00, Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών, Κεντρική Βιβλιοθήκη (3η επανάληψη)

Τετάρτη, 25 Ιουλίου, 13:00-15:00, Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών, Κεντρική Βιβλιοθήκη (4η επανάληψη)

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/eForms/authseminars (Προσοχή! Επιλέγετε τον κύκλο εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στην ιδιότητά σας και μία μόνο επανάληψη).

Για τα σεμινάρια μπορείτε να επικοινωνείτε:
- ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση seminars@it.auth.gr
- τηλεφωνικά, στον αριθμό 2310 99 9000
- μέσω τηλεομοιοτυπίας, στον αριθμό 2310 99 9100