Αξιολογήστε τις υπηρεσίες μας

Τύπος Ενημέρωσης 

Η ετήσια έρευνα αξιολόγησης των υπηρεσιών του ΚΗΔ είναι σε εξέλιξη. Σας καλούμε να αφιερώσετε 5 λεπτά από το χρόνο σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που ήδη λάβατε στο πανεπιστημιακό σας email.

Τα αποτελέσματα των ερευνών των προηγούμενων ετών συνέβαλαν, μεταξύ άλλων,  στη δρομολόγηση και ολοκλήρωση δράσεων που είχαν ως αποτέλεσμα :

  • την αναβαθμισμένη υπηρεσία Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών και Διδασκόντων -sis.auth,
  • τη νέα εφαρμογή για τους φοιτητές myauth mobile app,
  • τα νέα κανάλια επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω FB και Chat,
  • τις νέες υπηρεσίες για τις γραμματείες του ΑΠΘ (κεντρικές εκτυπώσεις, δυναμικές λίστες ηλεκτρονικού, ταχυδρομείου, δικτυακοί αποθηκευτικοί φάκελοι, εργαλεία παρακολούθησης εργασιών φοιτητολογίου, κλπ),
  • την αναβάθμιση των υπηρεσιών τηλεφωνίας,
  • την περαιτέρω αξιοποίηση των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών κ.α.


Χρειαζόμαστε και φέτος τις απαντήσεις και τα σχόλια σας ώστε να αξιολογήσουμε δράσεις που είναι ήδη σε εξέλιξη και να σχεδιάσουμε νέες.

Η έρευνα είναι ανώνυμη και για τη συμπλήρωσή της απαιτούνται λίγα λεπτά. Στο τέλος μπορείτε να δείτε ενδεικτικά απαντήσεις άλλων μελών του ΑΠΘ.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας