Εκδήλωση παρουσίασης πλατφόρμας ArcGIS με έμφαση στο ArcGIS Pro και ArcGIS Online

Τύπος Ενημέρωσης 

Το ΚΗΔ στο πλαίσιο των επιμορφωτικών του δράσεων  διοργανώνει, σε συνεργασία με τον επίσημο αντιπρόσωπο του ArcGIS στην Ελλάδα Marathon Data Systems, εκδήλωση παρουσίασης της πλατφόρμας ArcGIS με έμφαση στην παρουσίαση των δυνατοτήτων των  λογισμικών  ArcGIS Pro και ArcGIS Online.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Marathon Data Systems με την τεχνική επίβλεψη του ΚΗΔ στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης την Τρίτη 22 Μαϊου (10:00-12:00) και είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες.

Η παρουσίαση θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:

Εισαγωγική παρουσίαση πλατφόρμας ArcGIS με έμφαση στο ArcGIS Pro και ArcGIS Online

  • Εκδόσεις κι επίπεδα χρήσης, αδειοδότηση
  • Δυνατότητες ArcGIS Pro και βελτιώσεις της νέας έκδοσης
  • Λειτουργία και διαχείριση δεδομένων σε περιβάλλον ArcGIS Pro
  • Παρουσίαση χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων πλατφόρμας ArcGIS Online
  • Ανάπτυξη και δημιουργία Web Maps κι εφαρμογών, 2D/3D περιβάλλοντος και χρονοσειρών
  • Διαμοιρασμός δεδομένων κι εφαρμογών
  • Ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων μέσω ArcGIS Online
  • Διαχείριση χώρο–χρονικών δεδομένων και δεδομένων πραγματικού χρόνου
  • Story maps
  • ArcGIS Pro σε συνδυασμό με το ArcGIS Online


Η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψ. διδάκτορες) και σε εκπαιδευτικό προσωπικό Τμημάτων που έχουν υιοθετήσει τη χρήση του ArcGIS στην εκπαιδευτική τους διαδικασία και δεν απαιτεί προεγγραφή.