Υποβολή αιτήσεων για το τέταρτο σεμινάριο ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το τέταρτο σεμινάριο  της 28ης σειράς σεμιναρίων χρήσης ArcGIS.
ΚΗΔ-604  Εισαγωγή στην cloud πλατφόρμα ArcGis Online (AGOL) (ArcGIS-4), Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 - Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, 09:00-14:00
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.
Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο ArcGIS-4 είναι να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση του εισαγωγικού σεμιναρίου ArcGIS (ArcGIS-1 Εισαγωγή στην πλατφόρμα ArcGIS ή ArcGIS_I - Εισαγωγή στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS).
Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε εδώ.