Ανανέωση λογισμικού SPSS

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η ετήσια ανανέωση του στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics και η αναβάθμισή του στην έκδοση 25. Επειδή ο τρόπος αδειοδότησης του λογισμικού έχει αλλάξει από την εταιρεία, ο τρόπος διανομής του SPSS είναι πλέον διαφορετικός για το προσωπικό και τους φοιτητές του ΑΠΘ.

  • Αν θέλετε τη νέα έκδοση ή χρησιμοποιείτε το SPSS για πρώτη φορά, αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης ανάλογα με την ιδιότητα σας θα βρείτε στην ιστοσελίδα του SPSS.
  • Αν είστε μέλος του προσωπικού και το SPSS 24 είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας μπορείτε να ανανεώσετε την άδεια ακολουθώντας τις οδηγίες ανανέωσης.
  • Αν είχατε εγκατεστημένο το SPSS 23 μέσω VPN (με license server) η ανανέωση γίνεται αυτόματα.

Πληροφορίες για το λογισμικό μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του SPSS.