Υποβολή αιτήσεων για το τρίτο σεμινάριο ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το τρίτο σεμινάριο  της 28ης σειράς σεμιναρίων χρήσης ArcGIS.
ΚΗΔ-603  Χωρική Ανάλυση με χρήση geoprocessing Spatial & 3D εργαλείων (ArcGIS-3), Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, 09:00-14:00
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.
Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο ArcGIS-3 είναι να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση των ArcGIS-1 & ArcGIS-2.

Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε εδώ.