Νέος κύκλος σεμιναρίων ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 

Το ΚΗΔ στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού του ΑΠΘ διοργανώνει, σε συνεργασία με τον επίσημο αντιπρόσωπο του ArcGIS στην Ελλάδα Marathon Data Systems, την 28η σειρά σεμιναρίων χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Marathon Data Systems με την τεχνική επίβλεψη του ΚΗΔ στην Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών του ΑΠΘ (ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης) και είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες.

Πλέον οργανώνονται σε δύο κύκλους ως ακολούθως:

1ος  Κύκλος – Γενικές Γνώσεις ArcGis
ΚΗΔ-601 Εισαγωγή στην πλατφόρμα ArcGIS (ArcGIS-1),  Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018, 09:00-14:00
ΚΗΔ-602  Τυπικές ροές εργασίας στο ArcGIS Desktop (ArcGIS-2), Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 - Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, 09:00-14:00

2os Kύκλος – Ειδικές Γνώσεις ArcGis
Οι ημερομηνίες και το περιεχόμενο του 2ου κύκλου θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Το ArcGIS είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα λογισμικά για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Χρησιμοποιείται σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών οι οποίες περιλαμβάνουν σχεδιασμό, ανάλυση, διαχείριση και καταγραφή γεωγραφικών συστημάτων, environmental management, land planning, vehicle tracking κ.α. Για τα σεμινάρια θα χρησιμοποιηθούν οι δυναμικές άδειες του ArcGIS στο ΑΠΘ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.

Αίτηση για το πρώτο σεμινάριο του 1ου κύκλου ΚΗΔ-601 ArcGIS-1 μπορείτε να κάνετε εδώ.